Aktuální téma

Vážení přátelé,

   níže můžete  v diskuzi načrtnout návrhy, náměty a nápady jak naši práci, prezentaci a agitaci v zájmu celku - všech nespokojených občanů se současným stavem světa - vylepšit. Děkujeme všem konstruktivním diskutérům a budoucím spolupracovníkům předem za to, že v diskuzích budou se vyhýbat neslušným, xenofóbním, rasistickým a jiným amorálním a  nezákonným formulacím.

  Nezodpovídáme za Váš obsah příspěvků. Diskusní příspěvek je Vašim právem svobodně a demokraticky se vyjádřit k událostem, k vnitopolitické i zahraničně politické situaci. Volte prosím slušnou formu. Vyhrazujeme si právo, v případě neetického způsobu Vašeho vyjadřování se, příspěvek smazat.

 

 

DISKUSNÍ TÉMA: Co má podle Vás následovat po celosvětovém pádu současného systému?

Datum: 20.05.2019

Vložil: Josef Poláček

Titulek: Evoluce je demokracie?

Jiří Pehe napsal: Když se mi nakladatel Aleš Lederer a editor jeho nakladatelství Prostor Richard Štencl před časem zmínili, že zvažují vydání rukopisu nazvaného Evoluce svým vlastním tvůrcem: Od velkého třesku ke globální civilizaci, jehož autorem je dosud neznámý pětaosmdesátiletý autor, navíc bývalý vojenský soudce, který strávil léta normalizace z politických důvodů jako sociální pracovník, říkal jsem si v duchu, že i dobří nakladatelé se občas mohou nadchnout pro nesmysl. Když mi navíc s jistou dávkou rozpaků sdělili, že se zcela vážně domnívají, že autor Miroslav Veverka je svého druhu génius, napadlo mne, že se možná jedná o jakýsi nový výboj cimrmanologie.
Knihu samotnou jsem nečetl, nemohu se tedy k ní - a k jejím kvalitám - nijak kvalifikovaně vyjádřit.
Čirou shodou okolností jsem ale včera shlédl několik málo pasáží z pořadu "Hyde park", kde byl právě autor této knihy přítomen, a odpovídal na podněty a otázky diváků.

Základní tézí autora je zřejmě to, že evoluce "prostě" neustále znovu a znovu hledá, zkouší a testuje nové životní modely - ty které se osvědčily přijímá, ty které se ukázaly být neživotaschopnými ty odvrhuje, nechá zaniknout.

Až potud tedy v podstatě zcela standardní model. Ke skutečně zajímavému momentu došlo ale v tom okamžiku, kdy ze strany diváctva došla otázka, jestli ta současná civilizace není ve skutečnosti také jenom takovým přechodným modelem, respektive přímo slepou vývojovou větví - se vší její byrokracií, kdy je ze stranu státu lidem všechno normováno, nařizováno, předepisováno...

Veverka na to odpověděl tím způsobem, že naopak, že současná demokracie prý leží právě přesně v trendu evoluce, že přece jedna vláda se o něco pokouší, něco vytváří - a když se ukáže že to není dobré tak ji prostě v příštích volbách lid odvolí, a zkouší to zase vláda jiná. "Zatímco," dovozoval M. Veverka, "třeba v takové staré Číně bylo nutno čekat celá staletí, než daná dynastie vymře!"

Vypadá to napohled přesvědčivě, není-liž pravda? Je nesporné, že v politickém systému parlamentní demokracie je možno vyměnit vládu - co tedy hovoří proti závěru, že právě a jedině tato demokracie je definitivním vyvrcholením celé evoluce lidstva?

Neodpovězena ovšem zůstala jedna - jakkoli napohled nepatrná - otázka: a není to ve všech těchto "demokraciích" nakonec tak, že ta nově zvolená vláda se od té staré v n i č e m p o d s t a t n é m neliší?!...

Že sice samotnou státní správu vykonává poněkud jiným způsobem - ale že ve ve svém akčním rádiu stejně tak omezená a uzavřená uprostřed objektivních daností, nad kterými nemá žádnou reálnou moc? Není to snad ve skutečnosti tak, že tyto - prý natolik různé vlády - se ve skutečnosti točí v tom stále stejném kruhu?

Jinak řečeno: kde je v tom neustálém střídání (umírněně) levicových a občansky pravicových vlád - kde je tady dána nějaká opravdu s y s t é m o v á alternativa? Opravdu má být celý chod evoluce, toto neustálé hledání nových f o r e m existence lidstva, opravdu má být vyčerpán jenom tím, že je možno jednu v l á d u vyměnit jinou, pouze poněkud jinak politicky zbarvenou?

Vůbec jsem měl takový pocit - i z toho mála co jsem z pořadu zahlédl - že pan Veverka tu velice velkoryse promíchává zcela rozdílné stupně a sféry obecnosti, že od evoluce skáče k bezprostředním danostem právě jsoucího okamžiku a naopak.

V každém případě je možno konstatovat: evoluce je opravdu více, nežli politika. To že si lidé nějakou svou politickou formu opatří honosným názvem "demokracie", s tím luxusem že v ní mohou vyměnit vládu, to ještě pro samotnou evoluci neznamená naprosto nic.

V prvé řadě to pro ni neznamená či znamenat nemusí, že se jedná o skutečně optimální způsob existence člověka a lidstva. A to je právě ten zásadní rozdíl v optice: evoluce se nezabývá politikou; evoluce se zabývá samotnou existencí člověka v jeho světě. A to je opravdu něco zcela podstatně jiného.

Jestli je kapitalismus s parlamentární politickou formou na této planetě opravdu "na všechny časy a nikdy jinak" - tak to nám musí ukázat a rozhodnout až samotná evoluce. Protože ta je - naštěstí - ve svém konání stejně "slepá" a neúplatná jako sama Spravedlnost.

Datum: 09.02.2019

Vložil: unavix

Titulek: Zakázané video

https://www.youtube.com/watch?v=Ooy1DcaKxYc

Datum: 28.01.2019

Vložil: Pepa

Titulek: NATO, USA a EU proti RUSKU

Toto je informace pro všechny kteří se ukájeji přesvědčováním sami sebe i svých blízkých v jakem bezpečí a jistotě žijeme! Čtěte pozorně, je to velice zajímavý rozbor, proč válka bude. Mrazí z toho. NATO s jednou miliardou lidí, stojí proti 160 mil Rusů. Jejich jedinou obranou jsou atomové zbraně. Na pozemní válku nemají dost lidí. Já osobně nechápu proč do Rusů společenství NATO pořád vrtá. Tento článek vysvětluje mnohé.

Jak porazit Rusko – ale proč?
Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu.

Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje. Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechat pouze15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová za tento projev sklidila velké ovace a uznání.

Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny. Ještě je třeba doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako Sadám Husajn a M. Kaddáfi.

Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků narod vlastenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do války s Ruskem?

Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednat o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenskych ekonomick&y acute;ch elit.

O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií. Ti všichni podporuj&iac ute; v&a acute;lku o zdroje.

Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají.

Zajímavé, že tentýž pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka.

Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model vlastnictví zdrojů. Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen změnila formu.

Jak tedy porazit Rusko? Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR a Rusko za dob Jelcina. Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo. Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze po odplatě. Jak začít velkou valku a zbav it Rusko jednou provždy zdrojů?

Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokace co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen v rukách Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně. Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU.

Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustále obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet.

Válka mezi Ruskem a paktem NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná. Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska znamená, navézt co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací základny kolem celého území Ruské federace.

Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít - proti odhodlané obraně sve země?

Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO. Důležité je pro mocenské elity - přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. 

Počátek války s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před bouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu NATO - Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech - jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehraje; super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen v USA je těchto c hodeb st ovky kilometrů – pozor jen pro zasvěcené!

A co reakce Ruska obklíčeného státy paktu NATO?

Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO a USA.

Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje.

Obrovské početní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem. Počítejme spálené země do 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie. PVO zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úderech bude marná snaha vrchních velitelu ukončit apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a tak se s tím počítá.

Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží USA. Čas 5-10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu.

Vše, co je životně důležité pro stát bude vzájemně zničeno. Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější než atomové pumy. Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické  střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie?

Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000 střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží PVO obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60. minutách 2500 taktických střel a po 5-ti hodinách skončí velký ohňostroj.

Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí.

Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním strádáním těch, co přežijí, pak máme obraz, příčinu a důsledky mocensky posedlých psychopatů Západu.

Všichni podporovatelé sankcí a nepřátelství vůči Rusku mohou krom válečného odhodlání sdělit svým dětem na politických přednáškách, jak bude vypadat válka s Ruskem. Vyprovokovat jadernou velmoc k válce je snadné, ovšem zastavit její průběh nelze. Vojenští velitelé a politici vylezou z bunkrů a odeberou se do Austrálie, jednat o novém světovém řádu. Austrálie a Kanada jsou země, na kterých se elity dohodly, že zůstanou ušetřeny. Publikace o dopadu jaderné výměny mezi NATO a Ruskem jsou k dispozici a každý si může udělat vlastní závěr.< /span>

Představa vojenských stratégů v USA, že proběhne opotřebovávací válka s Ruskem, která ho bude bolet je mimo realitu. Rusko nepůjde cestou obrany jen na svém území. Početně se nevyrovná jak technikou ani počtem vojáků.

Nemá volbu, a proto jasně dalo najevo, že použije nejsilnější zbraně ke své obraně. 

Je celá Evropa opravdu tak hloupá a má tak lokajské politiky, kteří oddaně poslouží vlastnímu zániku? Vážně si někdo z papalášů Evropské komise a vedení NATO myslí, že lze Rusko vyhladovět sankcemi a poté je vojensky porazit bez jaderných zbraní? Proč tak lokajsky poslouchají USA? Možná příčina je přidělená moc i profit, druhá skupinová hloupost a to vše uzavírá dlouholete špehování nejvyšších špiček Evropských státních pohlavárů, ministrů a prezidentů. Spojenci odposlouchávali spojence.

Dnes, vše ok. Zase se objímají a mají se rádi více jak včera. Jak nám odpoví naši generálové včetně Pavla? Zadržují Rusko, nebo připravují první úder? Jak sám Pavel tvrdí, Rusko je největší hrozba, větší jak migrace. Možná, že jsou v éteru Informace z minulosti a obava, že by je mohl využít nepřítel. Kdo ví? Po celém letitém špiclování našli všichni postižení společnou řeč i společného nepřítele.

Každodenně omílané Evropské hodnoty a západní kultura je jen divadlo a vrcholné pokrytectví. Tento spolek je nutné reformovat, postavit na jiných a férových základech. Je třeba odvolat celé vedení EU a slavnou komisi. Současne elitářské uskupení je nutné odstavit z funkcí a zbavit je řídících procesů na všech úrovních.

Demokraticky se musí Jednotlivé národy všech členských států zbavit parazitů. Je v zájmu všech, zrušit sankce proti Ruské federaci a začít normálně obchodovat a narovnat vztahy.

Evropa musí najít odvahu odmítnout diktát elit.

Pakt NATO se ukázal, že není obranný, ale útočný spolek jestřábů hájící ekonomické zájmy globálních mocenských elit. Jak a v co, NATO transformovat? To je úkol pro nové politiky, kteří jsou připraveni provést reformy a chtějí zabránit globální válce. Bez výměny současných politiku neni řešení.

Protože se nikdy v historii nepodařilo zabránit žádnými prostředky válce, je více pravděpodobné, že nezabrání nikdo té další plánované. A stejně dopadne i pokus reformovat EU. Evropská šlechta s námi vydrží opravdu až do konce?

Celý proces řízené debilizace zakončí Darwinova mez a past. Dokáží naši volení zástupci domyslet, co nastane, pokud po našich lidech budou chtít válčit s Ruskou federací a pod vlajkou paktu NATO a zabíjet Slovan Slovana? Jaká bude reakce veřejnosti, bojovníků za svobodu, posledních našich hrdinů, že Rusko je nepřítel?

Mediální štvavá masáž a hon na takzvané proruské weby nabírá na síle, že už malé děti vidí v Rusku peklo se Satanem. Zapojeni jsou všichni kluci a holky z neziskovek, celebrity a nesmíme zapomínat na samozvané aktivisty. Úloha medií, celebrit je klíčová. Informační válku zvládají výborně. Nepřítel je znám, jen našinec je stále nějak málo odhodlán k boji. Elita z řad skutečných novinářů je odstavena. Petránek se údajně pomátl a tak nám politické analýzy tvoří 20. letí aktivisti z nadací, mozkových trustů. Martin Koller, který popisuje velmi pravdiv ě a pro fesionálně situaci se může upsat a odezvou je ticho.

Pokud porovnáme souvislosti, využijeme znalosti o složení a mentalitě všech vrstev České a Moravské populace, máme vzorec pro analýzu. Tupá a zhýčkaná mládež líná pracovat a duševně se namáhat. Střední generace bojuje o chleba a senioři se ve všem ztratili pod tíhou nízkých důchodů.

Vrcholní papal&a acute;ši chtějí jen business a 3,5 milionů lidí v bídě do války s Ruskem nechce. Národní armáda neexistuje a mobilizace může přinést jistý druh morálních zábran a možnou politickou změnu na generálním štábu.

Stejná situace a stejné nástroje debilizace mas probíhají v celé EU. Mnoho trefných komentářů pokládá otázky, za co bojovat? Za rozkradený stát, za majetek nadnárodních korporací, za mega milionáře a vládnoucí elity? Za svobodu ve které je mamon na prvním místě? I to je vyřešeno.

Neochotu mas bojovat vyřeší strůjci nového světového řádu (NWO).

Prostě ji začnou žoldáci. Žádná jednání, žádná kapitulace, rychlost zahájení války musí předběhnout všechny informační kanály. Rusko se bez jaderných zbraní neporazí a jaderná válka nebude jen na území Ruska. Geopolitická situace je mnohem horší, než za Kubánské krize. Státy, které ve druhé světové válce napadly dnešní Rusko, jsou opět součástí jeho obkličování. Pro souvislost stability i křehkosti současného systému je třeba zmínit fatální věci.  Vyskyt přírodních výkyvů, dokáže paralyzovat celé státní i politi cké zřízení a změní je na maladaptivní.

Měsíční výpadek vody a elektrické energie způsobí apokalyptický stav společnosti. Po dvou měsících se totálně zhroutí každý systém i bez velké války a tím uvrhne všechny lidi do chaosu. Kdo připravuje válku a nepřímo ji podporuje ničením zdrojové stability jiného státu, chce vyhladovět obyvatelstvo zavedením nedostatku a tím docílit svrhnutí vlády, musí počítat i s následky.

Rusko už nemá kam ustoupit, nikdy neustoupilo. Všechny státy, kterým přineslo svobodu, ho dnes zrazují a připravují se na válku.

Křehkost systému na denních dodávkách všech zdrojů je doslova děsivá. Pro mocenské elity jsou to postradatelné aspekty, příliš mnoho lidí, kteří ubírají zdroje.

Rusko žádný stát ani Evropu nenapadne, má své zdroje na mnoho set let. Poslední největší světové zdroje a ke své obraně má jediného spojence - jaderné zbraně!

Datum: 31.10.2021

Vložil: Gorčagin

Titulek: Re: NATO, USA a EU proti RUSKU

JSEM ATEISTA NEVĚŘÍCÍ, ALE MODLÍM SE K NEJYŠŠÍM V CELÉ GALEXII, ABY BRATRSKÉ RUSKO A V.V. PUTIN, TADY NA TÉTO PLANETĚ BYLI NAVŽDY.
JAKMILE NAPADNOU RUSKO JSEM PŘIPRAVEN POLOŽIT I ŽIVOT,JAKO PRVNÍ NAŠIM SLOVANSKÝM BRATRUM ,VŽDY POMOCI!

Datum: 16.01.2019

Vložil: tulipán

Titulek: DEMO kracie

PO PÁDU ZASRANÉ EU ČESKÁ REPUBLIKA BY MĚLA USILOVAT O "NEUTRALITU"

Datum: 26.11.2018

Vložil: Jirka

Titulek: Máme opravdovou demokracii?

Nevím, ale postup tzv. lepšolidí při demonstracích proti A. Babišovi asi nemá moc společného s demokracií, že?

Datum: 26.11.2018

Vložil: Jiří Bezák

Titulek: Re: Máme opravdovou demokracii?

Ač se nám to nelíbí, i tzv. lepšolidé mají právo se demokraticky a svobodně vyjádřit k vnitropolitické či zahraničně politické situaci. Otázka zní, zda se nedopustili porušení platných zákonů ČR, a pokud Policie ČR neshledala žádné porušení zákona, pak je vše v pořádku.

Přidat nový příspěvek