Změna Ústavy ČR - PŘEDPOKLAD PRO OZDRAVĚNÍ ČESKÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI A POLITICKÉ SCÉNY

11.09.2020 00:57

Vážení spoluobčané a přátelé,

dne 9.9.2020 jsem uveřejnil Výzvu lidu zákonodárcům, v níž jsem otevřeně vyzval ke změně Ústavy ČR, a to tak, že je třeba omezit vládní a výkonnou moc  státu, která se odvíjí od od státní moci, jejíž zdrojem je lid této země.

Důvodem je to, že vrcholní čeští politici, vláda i parlament se doslova "utrhli z řetězu", a proto je nutné, aby významná část práv - řídit stát - se vrátila do rukou lidu=občanů=voličů ČR!  

VÍM JAK TOHO DOSÁHNOUT A VÍM, JAK TO MŮŽE FUNGOVAT.

Zajisté se ptáte, proč požaduji takovou změnu, která má obdobu v české legislativě, rovnající se "náhubkovému" zákonu pro novináře.

1. Čeští vrcholní politici poslední dobou nehájí zájmy českého lidu, ale Evropské unie, potažmo USA.

2. Čeští vrcholní politici konají, zejména v letošním roce, pod tlakem nadnárodních korporací (např. farmaceutických), pod tlakem WHO, pod tlakem předsedající země EU Německa a od voleb pod tlakem německé kancléřky Merkelové, na což jsou jasné důkazy. Například schválení astronomicky nejvyššího zadlužení EU. 

3. Čeští vrcholní politici odnárodňují náš stát, ačkoliv v Preambuli Ústavy ČR se jasně hovoří o tom, že Ústava ČR je přijímána proto, aby se zamezilo mimo jiné odnárodňování státu.

4. Čeští vrcholní politici mrhají penězi českých  daňových poplatníků - občanů ČR a používají je pod tlakem lidí, jako mediální magnát Soros, na financování zbytečných politických neziskovek, v jejichž popisu práce je napomáhat legalizaci pobytu ilegálních migrantů ze zemí s jinou kulturou a mentalitou do českého prostoru, podvracet státní zřízení například v Bělorusku, pravděpodobně i v Rusku a v dalších zemích bývalého SSSR.

5. Čeští vrcholní politici umožňují zneužívat nouzového stavu k deformaci našich dějin, například odstranění sochy maršála Koněva, hanobení našeho nejvýznamnějšího  válečného hrdiny, pozdějšího armádního generála a prezidenta ČSSR moderátorem veřejnoprávní České televize, a to za peníze nás - koncesionářů, či k vybudování pomníku Vlasovcům v Řeporyjích.

6. Čeští vrcholní politici dokonce podporou třech nenávistných pražských komunálních politiků vůči Rusku dopustili zhoršení všech přátelských vztahů ČR s Ruskem, přestože, právě hlavně Rusko v bývalém SSSR neslo největší tíhu osvobození tehdejšího Československa od nacistického Německa, a to za cenu velmi vysokých lidských obětí SSSR.

7. Čeští vrcholní politici umožnili šíření bezprecedentní globální poplašné zprávy i v naší zemi, kde vydávají infekční onemocnění koronavirem COVID-19, pod tlakem WHO za pandemii, při níž dosud zemřelo za zhruba 6 měsíců údajně cca 450 lidí z více než 10 a půl milionu našich obyvatel.

8. Čeští vrcholní politici dovolili veřejnoprávní České televizi a dalším médiím, aby bezprecedentně až bulvárně informovaly přednostně o šíření falešné pandemie, a to zcela nic nevypovídajícími čísly, jako o počtu nakažených koronavirem, o počtu vyléčených a o smrtnosti, kde byla prokázána přítomnost koronaviru, ačkoliv smrt pacienta byla přednostně způsobena jeho akutním onemocněním např. kardiovaskulárního, onkologického či astmatického původu.

9. Čeští vrcholní politici vyhlašováním plošných, posléze lokálních a opět plošných opatření v tzv." 2.vlně pandemie", způsobili veliké národohospodářské ztráty, v podobě 7 až 11% HDP, finanční,  ekonomickou i psychickou újmu všech občanů ČR, a to včetně důchodců, nemocných lidí, živnostníků, podnikatelů, umělců, sportovců, matek samoživitelek, lidí v exekuci, školních dětí a učitelů atd atd.

10. Čeští vrcholní politici umožnili rovněž zhoršení zejména obchodních  vztahů ČR s Čínskou lidovou republikou, a to díky druhému nejvýše postavenému ústavnímu činiteli ČR  a zároveň zrychlené přijímání , dostatečně neprodiskutovaných, nových zákonů, nařízení a zákazů v Parlamentu ČR, což vede k omezování práv a svobod nás občanů ČR - viz rouškománie a napomáhá v důsledku i prokorupčnímu prostředí.

 

Těchto deset  základních pochybení českých vrcholných politiků a zákonodárců považuji za tolik skandálních a zničujících pro naši českou občanskou společnost, kdy jsou postupně omezovaná lidská práva, jež jsou deklarována v LZPS, jež je nedílnou součástí Ústavy ČR.

Navíc je proti oponentům, nevybíravým způsobem, uplatňována cenzura jak ve veřejnoprávním prostoru, tak i na sociálních sítích, kde jsou blokováni i na několikrát i na delší dobu nebo i totálně, což jsem zažil na vlastní kůži i já osobně. Přitom cenzura je protiústavním aktem, jenž není našimi orgány činnými v trestním řízení ani vrcholnými politiky a zákonodárci postižen. 

 

Ze všeho předchozího, zde mnou sděleného, jasně vyplývá oprávněnost mého tvrzení, že 

Čeští politici a zákonodárci se lidově řečeno "utrhli z řetězu" a svými činy dokazují, že je nutná přísná kontrola a dohled nad výkonem jejich funkcí ze strany české občanské společnosti= občanů ČR. V každých volbách jsme jim dali plnou moc na 4 roky a oni celé 4 roky se stali neomezenými vládci nad našimi životy. Vždy se v předvolební kampani ta která politická strana snaží zkorumpovat část naší společnosti tak, aby opět mohla po dobu čtyř let si dělat co chce, aniž by se musela obávat, že bude jejich politik, zákonodárce odvolán. A tomu je třeba učinit přítrž změnou v Ústavě ČR, kde bude posílena moc občanů ČR a omezena bezbřehá moc politiků a zákonodárců. Je nutná větší kontrola a dohled nad státní mocí, kterou výkonná, zákonodárná a soudní je. Občané musí mít právo :

1. odvolávat politiky, zákonodárce a soudce, v případě, že morálně selžou a nemají dostatek sebekritiky, aby sami odstoupili, pokud prokazatelně škodí zájmům ČR a lidu ČR.

2. ve snadno proveditelném i celostátním referendu uplatnit svou občanskou iniciativu a vůli lidu, kterou musí moc výkonná, zákonodárná a soudní respektovat, pokud je v souladu s LZPS.

3. delegovat do Tripartity svého zástupce - občanského ombudsmana, který se bude každý měsíc, kdy bude muset dle nového článku Ústavy ČR, nová Čtyřpartita zasedat , aktivně účastnit dialogu vlády, odborů, zaměstnavatelů a on za občany. Tato čtyřpartita bude mít právo nařídit k jakékoliv otázce vládě ČR vypsat celostátní referendum, jehož výsledkem se bude muset vláda i parlament závazně řídit!

Aby nedošlo ve výsledku čtyřpartity k tzv. plichtě, mám v záloze i řešení této situace, se kterou seznámím českou veřejnost později.

 

Jak se propracovat k tomuto cíli?

 

Požadujme na vládě ČR, aby byl utvořen diskusní Kulatý stůl, kde představitelé vlády a nás občanů prodiskutují sporné body. ČT jako veřejnoprávní médium by měla tento Kulatý stůl přiblížit občanům přímo do našich domovů přímým přenosem.

Tyto předešlé 3 body považuji pro budoucnost českého národa, státu a lidu ČR za natolik důležité, že je nutné, aby česká občanská společnost důrazně trvala na jejich splnění ze strany současné vlády a parlamentu, a to i za cenu vyhlášení celostátní stávky, celostátní generální stávky a případně i všeobecné občanské neposlušnosti.

 

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že záleží pouze na českém lidu, zda toto prosadíme. Já jsem pouze jedním z Vás, který Vám nabízí svou vizi a cestu z celospolečenské krize, kterou v plné nahotě, díky koronavirové krizi vidíme.  Nejde mi o převrat, nejde mi o demisi vlády ani ministrů. Odejdou-li za stávající ústavy, přijdou jiní, možná ještě horší, protože co jim MY občané dovolíme, to budou dělat, dál poroste korupce a devastace naší vlasti, a to, pokud naši vlast milujeme, milujeme své rodiny, děti a vnuky, NESMÍME PŘIPUSTIT!

 

Se srdečným pozdravem

služebník naší společné  vlasti 

Jiří Bezák

Dne 11.9.2020 v 0:55 hodin

 

PS: Sdílejte to na sociálních sítích, přeposílejte svým přátelům a spoluobčanům, aby jsme se semkli a politiky a další státní úředníky dostali pod přísnou veřejnou kontrolu. Sdělte mi případné Vaše návrhy a myšlenky, které by nastartovaly náš nový celospolečenský systém.

Přílohy