Veřejná výzva českým zákonodárcům

04.05.2020 15:52

Vážení zákonodárci, vážené poslankyně a poslanci ČR,

 

   vyzývám Vás, aby Jste učinili neprodleně přítrž mezinárodní ostudě, která hrozí České republice v den 75. výročí osvobození ČESKOSLOVENSKA Rudou a Americkou armádou.

    Naše vlast byla osvobozena v roce 1945 společnými silami Protihitlerovské koalice, konkrétně na našem území armádou SSSR  a armádou USA, což byly hlavní 2 státy tzv. Velké trojky (pozn. 3. byla Velká Británie). 

        Hlavní principy vedení války a poválečná organizace: zničení fašismu, obnova práv národů, nastolení míru, hospodářská spolupráce na základě rovnosti.
Rozšíření koalice - 1.1.1942 - podepsalo 26 států Washingtonskou deklaraci: závazek mobilizace voj. i hospod.sil proti nepříteli, vyloučena možnost uzavření separátního míru(=mír jen jednoho státu s jedním nepřátelským státem nebo skupinou protivnických států).
 
 Rudou armádou bylo osvobozeno 6/7 území dnešní České republiky a 1/7 (pozn. Západ ČR) osvobodila Americká armáda. Největšími osobnostmi obou zmíněných armád , při osvobozování území dnešní České republiky,  byli 

maršál Ivan Stěpanovič Koněv a  generál George Smith Patton

 
 
 
 
      Nikdo si dosud nedovolil tyto nejslavnější veterány 2.světové války dehonestovat tak hrubým způsobem, jako je tomu v současnosti,  v případě maršála Koněva, některými pražskými komunálními politiky, o jejichž jménech raději pomlčím, neboť jejich jména nezaplňují jen bulvární tisk, ale i seriozní tisk a jejich nestoudnost překročila naše státní hranice podobně jako COVID-19. V zahraničí, a to nejen v Ruské federaci rezonuje otázka:"Co se to v té České republice v předvečer 75. výročí osvobození děje?"
        Podiv byl zaznamenán např. i v Izraeli, v Kazachstánu, v Bělorusku, v Arménii, v Ázerbajdžánu a dalších středoasijských republikách atd.
        Někteří pražští komunální politici údajně plní úkoly jim zadané zahraničními donátory. Nejsem zastáncem této spiklenecké teorie, ale pokud přerůstá jejich averze vůči významné osobnosti, podílející se na osvobozování naši vlasti od německé nacistické okupace, pak mám obavu, že dotyčné osoby se dopouští předsudečné nenávisti a díky ní v podstatě nejenže bagatelizují význam osvobozovacích operací Rudé armády na našem území, ale skrytě podporují svými kroky neonacistické hnutí = Hnutí směřující k potlačování základních občanských a lidských práv a svobod jiných národů a ras!
        Je na pováženou, že se tímto pravděpodobně spáchaným trestním činem, alespoň to neprosáklo dostatečně na veřejnost nebo není mi to známo, snad ani nezabývá Policie ČR a odpovědné orgány. 
        V takovém případě, vzhledem k tomu, že radní Prahy 6 zneužili nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR, v souvislosti se šířením nákazy COVID-19, k odstranění sochy maršála Koněva z památníku osvoboditelů na jistém pražském náměstí, čímž znehodnotili památník jako takový a zabránili tím občanům ČR, aby mohli klást svobodně věnce a kytice k nohám slavného sovětského vojevůdce při příležitosti 75. výročí osvobození naši vlasti mimo jiné rudoarmějci a jedním z jejich hlavních velitelů.
 
          Vyzývám tímto české zákonodárce a zároveň navrhuji, aby přijali neprodleně ve zrychleném řízení Zákon LEX KONĚV, jehož pomocí bude do 8.5.2020 vrácena socha maršála Koněva zpět a bude památník našim osvoboditelům uveden do původního pietního stavu!
 
Zdůvodnění:
1. bude obnovena pošramocená prestiž České republiky jako státu kulturně vzdělaného národa, vážícího si lidských obětí, jež rudoarmějci spolu s vojáky Americké armády na našem území přinesli při osvobozování země před 75 lety,
2. budou ukončeny zbytečné diplomatické roztržky mezi Českou republikou a Ruskou federací a následné údajné kauzy,
3. česká veřejnost ze 70% bude kvitovat s povděkem, že došlo k nápravě věcí lidských,
4. konkrétní pražští komunální politici budou zbaveni odpovědnosti za, mírně řečeno, netransparentní kroky, které narušily dosud dobré vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou, neboť je v celospolečenském zájmu, aby věci, týkající se zahraničních věcí ČR byly v kompetenci příslušných státních orgánů a ne komunálních politiků.
 
       Děkuji předem za akceptaci mé veřejné výzvy a návrhu a v příloze zasílám pro naše zákonodárce odkaz na stránky, které seznamují české čitatele s oběťmi 2. světové války: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9Bti_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
 
ČEST PAMÁTCE VŠECH OBĚTÍ POSLEDNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY,  UKONČENÉ PROTIHITLEROVSKOU KOALICÍ!
 
Jiří Bezák
 
 
KOMEMTÁŘ a POZNÁMKA z 5.5.2020:
        Obdržel jsem několik odpovědí našich zákonodárců, z nichž vyplývá, že moje výzva a apel na zákonodárce vyzněl na prázdno. Je velice nepravděpodobné, že by byl návrh průchozí, a to především v senátu, kde je velká skupina senátorů nakloněna primátorovi Hřibovi, a starostům Kolářovi a Novotnému. Z toho vyplývá toto: PŘI PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH VOLTE OBČANÉ -VLASTENCI  POUZE TYTO 3 POLITICKÉ SÍLY:

KSČM, SPD a ANS(Aliance národních sil)!!!