Prečo má Slovensko tak vynikajúce výsledky ochrany obyvateľov proti vírusu COVID-19 oproti vyspelým kapitalistickým krajinám?

25.04.2020 07:58

Článok – Neil Clark: Východná Európa porazila Západ v boji Covid-19, ale Západ to nemôže uznať kvôli komplexu SUPERIORITY Cold War.

https://www.rt.com/op-ed/486597-eastern-europe-covid-19-outbreak-better/

Vyberiem pár poznámok z článku Neila Clarka:

Podľa objektívneho hodnotenia vlád vo východnej polovici Európy, tieto sa vysporiadali (doteraz) s vypuknutím epidémie Covid-19 lepšie, ako mnohé vlády na západe.

Zdroj: https://www.czechfreepress.cz/slovensko/preco-slovensko-ma-tak-vynikajuce-vysledky-ochrany-obyvatelov-proti-virusu-covid-19-oproti-vyspelym-kapitalistickym-krajinam.html