Návrh jak vyřešit současnou celospolečenskou krizi důvěry v politiku, a to napříč politickým spektrem?

30.10.2020 13:08

 

Česká republika má údajně velký nárůst úmrtí s COVID-19. Pokud bude denně cca 100 mrtvých, pak nezbývá nic jiného než totální uzávěra ČR. Zdá se, že "Lockdown" (uzavření) státu by měl nastat neprodleně, protože za období od 20.10.2020 do 26.10.2020 podle zveřejněných údajů zemřelo více jak 600 spoluobčanů. Pokud nechceme trávit chmurné vánoce, proč na 14 dní totálně vláda neomezila možný komunitní přenos koronaviru, a tím jeho šíření dostat opět pod kontrolu? V počtu mrtvých jsme sice předběhli Rakousko, Japonsko, Irsko a Švýcarsko, ale na druhé straně se rychleji imunizujeme. Situace je vážná, nikoliv však kritická, pokud všichni budeme táhnout za jeden provaz a omezíme komunitní přenos na minimum. Zahlcením nemocnic by mohlo způsobit, že by nebyla schopna pomáhat například traumacentra v případě několika více autonehod, a to by bylo opravdu zlé! Jenže strach má velké oči. Pokud budou státní orgány ovládané strachem, který přenáší média v přímém přenosu do jednotlivých domácností, nezemře jen 100 lidí, ale možná desetkrát více, a to NE z nemoci Covid-19, ale ZE STRACHU či z následné BÍDY!!!

 Pravdou je na straně druhé, že existuje reálné nebezpečí, že politici, napříč politickým spektrem, mohou se snažit zneužít nouzového stavu k posílení svých pozic, a to na úkor občanů, což také ve zrychleném přijímání zákonů, které mnohdy nemají nic společného s tzv. pandémií.

Proto navrhuji celé naši veřejnosti svou novou mírumilovnou a pokojnou a smířlivou vizi:

 Vize spolupráce, přátelství a lásky mez lidmi a národy.

 

Vize je založena na obnovení práva lidu vládnout sobě. NEJDE O RADIKÁLNÍ ŘEŠENÍ KRIZE! Dosavadní stav je neúnosný. Vládu nacistického diktátora vystřídala diktatura proletariátu a posléze vláda jedné strany byla vystřídána vládou vícero stran. Změny byly vždy v podobě kosmetických úprav. Diktát jedné strany vystřídal diktát vícero stran. Rozdíl ?Minimální. Možná při vládě vícero stran se vícero kradlo a náš lid tak nějak přišel zkrátka. Přitom LID  je zdrojem státní moci, z níž se generuje moc výkonná zákonodárná a soudní. Problémem je, že pouze 2 dny za 4 roky je LID "pánem situace" zatímco politické strany jsou pány situace dlouhých 1459 dnů. A v tom je skryt ten ďábel v detailu. A při tom je to LID, kdo je zaměstnavatelem politiků=zaměstnanců! Namítnete, no jo, ale oni mají moc ve svých rukách. Ano! Rok 1989 byl jeden velký podvod na občany ČESKOSLOVENSKA. A přitom nejsme děti! Ale bohužel se tak chováme. Dostali jsme od Václava Havla a jeho nové vládnoucí party do úst šidítko! Slibovali nám celostátní referendum. A kde je? Na Slovensku ho sice mají, ale v podstatě nefunkční. 31 let záměrně politické strany bojkotují prijetí zákona o celostátním referendu, protože cítí, že by ztratily moc. V dnešní kovidní době se výrazně projevily nezdravé symptomy nadměrné moci politických stran nad občany, a to napříč politickým spektrem. Někteří řečníci na demonstracích se chybně domnívají, že za to můžou komunisté a STB. Ono totiž je úplně jedno, jestli je zrovna u moci koalice ANO a ČSSD, podporovaná KSČM nebo by byla u moci koalice ODS,KDU-ČSL a TOP 09, podporovaná STAN a Pirátskou stranou. To mi nebere palice, jak může být někdo naivní si myslet, že celospolečenskou krizi vyřeší jen to, že po volbách se vystřídá u moci levice a pravice! Zakopaný pes je jinde. V systému. Je třeba napravit systém v opravě Ústavy ČESKÉ REPUBLIKY a v Ústavě SLOVENSKÉ REPUBLIKY.

Nemám zájem o klasickou revoluci, 

protože jedny gaunery by vystřídali noví ještě horší gauneři!

První nutný předpoklad změn je, že se lid České republiky a potažmo Slovenské republiky sjednotí (nejlépe pod mým vedením, protože mám jasno o tom, jak docílit potřebných změn). Druhý krok spočívá v tom, že 17.listopadu 2020 mi na Manifestaci lidu bude umožněno na Letné v Praze přednést velice významný projev k lidu obou bratrských národů, jenž bude návodem na úspěšný reparát zkoušky našeho lidu z politické dospělosti. Tam se budou další kroky upřesňovat a objasňovat. Pokud se podaří zaplnit Letnou občany, kteří s mou Vizí souzní, lze předpokládat její budoucí úspěch. Všechno, tudíž i naše společná budoucnost,  je ve vašich rukách milí občané československé Federace. 

"Jeden za všechny, všichni za jednoho!" 

Přetransformujme toto heslo společně v heslo:

 " My jsme s Vámi, buďte s námi!"

 
 
 

Lid České republiky a Slovenské republiky má šanci na novodobé sebeuvědomění si své jedinečnosti a identity.

Je naprosto legitimní, na poklidné manifestaci lidu k 31.výročí sametové revoluce 17.11.2020, požadovat, aby politici, napříč politickým spektrem, v parlamentu přijali do týdne potřebné zákony ke transformaci moci tak, aby lid se stal rovnocenným partnerem při dělbě státní moci s politiky, kteří lid zastupují navenek v období od voleb do voleb, tj. 1461 dní. Lid je dosud vyšachován do dvou dnů, kdy je pánem situace, tj. do dvou volebních dnů. Permanentní kontrola lidu vůči moci výkonné, zákonodárné a soudní, pomocí Dozorčí rady státu(lidu) prodlouží tak moc lidu na totéž období v délce 1461 dní. Je logické, když politici, zastupující občany navenek, jsou v podstatě zaměstnanci státu a lid je zaměstnavatelem těchto politiků, tudíž má lid právo každý den kontrolovat, zda zaměstnanci = politici, vykonávají svou práci zodpovědně tak jak mají. Lid má ústavní právo vykonávat svou vládu i napřímo, a to pomocí celostátního referenda, jež by mělo být pro vrcholné politiky závazné a vyvolatelné 80 tisíci podpisů z cca 8 milionů oprávněných voličů ČR  (tj. 1% voličů). Pro srovnání ve Slovenské republice by mělo být kvórum 40 tisíc (cca 1% oprávněných voličů). Zároveň je třeba příjmout ústavní Zákon o přímé volbě, odvolatelnosti a odpovědnosti všech nejvyšších činitelů státní moci.

Takto smírnou cestou lze prosadit potřebné ústavní změny, aby se naše demokracie posunula na vyšší level a zároveň, aby se obnovila, korupcí, netransparentností a zmatečností podlomená, důvěra občanů k orgánům státní moci. 

Pakliže politici, napříč politickým spektrem, toto přání lidu během jednoho týdne nevyslyší s nebude zahájen celospolečenský dialog a bude opětovně prodloužen nouzový stav, bude nucen lid vyhlásit na středu 25.11.2020 generální stávku na celém území naší vlasti a podpořit ji manifestacemi lidu na všech náměstích a návsích, a to do doby, než příjdou orgány státní moci k rozumu a pochopí znění ústavního článku, že LID je zdrojem státní moci. 

Občané budou takto konat v souladu s článkem číslo 23 LZPS:

"Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

Pokud politici budou racionálně uvažovat a nepůjdou ve stopách režimu z roku 1989, ke generální stávce dojít nemusí. 

Jde jen o to, nastolit u kulatého stolu konstruktivní dialog mezi státními orgány a občanskou veřejností.

Na obou stranách by měl být zájem na racionálním řešení celospolečenské krize, která vygradovala i díky Covid-19.

Není v našem zájmu prodlužovat politickou, ekonomickou ani epidemiologickou krizi.

Jedině společně vzájemným dialogem můžeme pomoci řešit tíživou situaci chudých vrstev občanů, velmi vážnou finanční situaci drobných českých podnikatelů a českých firem, způsobenou nutnými epidemiologickými opatřeními. 

Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Jirka Bezák 30.10.2020
 
 
Svou vlast nezradíme!