Karanténa Indie vyvolala panické nákupy

25.03.2020 13:26

Náhle vyhlášená karanténa bez možnosti vycházení vede k obavám o to, jak bude v zemi fungovat zásobování potravinami.