Jsou snad tito čeští politici popírači Holocaustu???

30.04.2020 21:01

Jsou snad tito čeští politici popírači Holocaustu???

 


 

   Vážení spoluobčané, 

české veřejné mínění, Ruská federace, další země bývalého SSSR a mnozí přeživší Židé a jejich potomci jsou pobouřeni jednáním 4 pražských politiků a celkově českých vrcholných politiků , kteří zaujali k pomníku sovětských osvoboditelů v Praze 6 svérázný postoj. Nejvíce se na demontáži sochy maršála Koněva, jenž byl osvoboditelem například neslavně známého německého nacistického koncentračního vyhlazovacího tábora na území, Němci obsazeného, Polska, podílel starosta Prahy 6 Kolář za TOP 09. Podobnou protiruskou rétoriku, ve vztahu k osvoboditelům ČESKOSLOVENSKA, vedli primátor Prahy Hřib za Piráty a starosta Řeporyjí Novotný za ODS. Těmto politikům nic není svaté. Boj se sochou mrtvého vojevůdce, jenž obdržel vysoká státní vyznamenání nejen na Východě, ale i na Západě (ve Francii, v Británii a v USA) je amorální, nestoudný a odsouzeníhodný. Tito tři pražští politici místních samospráv se dopustili přinejmenším morálního přestupku proti památce nejen sovětských osvoboditelů, kteří mnozí padli při osvobozování naší vlasti od německé nacistické okupace, ale navíc pošpinili památku i například všech obětí vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 

    Naše Wikipedie k tomu píše toto:

 

Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz) byl komplex německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů fungujících během druhé světové války na území anektovaném Třetí říší na jihozápadě Polska po jeho obsazení roku 1939.

Původní tábor Auschwitz I byl založen v bývalých kasárnách ve městě Osvětim (německyAuschwitzpolskyOświęcim) přibližně šedesát kilometrů západně od Krakova na území provincie Slezsko. Následně byl vybudován nedaleký Auschwitz II neboli Auschwitz-Birkenau, jeden z největších nacistických vyhlazovacích táborů nazvaný podle vesnice Březinka (polsky: Brzezinka, německy: Birkenau). Auschwitz III označuje pracovní tábor Monowitz-Buna, kromě těchto tří základních patřila do komplexu i řada dalších pobočných táborů.

První tábor byl Německem zřízen na základě příkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940. Původně byl určen pro Poláky (inteligence, odbojáři), ale v létě roku 1941 nacisté rozhodli, že zde bude probíhat konečné řešení židovské otázky (holokaust).

Velitel tábora, Rudolf Höss (či Rudolf Höß), při norimberských procesech uvedl, že v Auschwitzu zemřely více než tři miliony lidí. Podle Státního muzea Auschwitz-Birkenau však jen v tomto táboře zahynulo 1,4 milionu lidí, z nichž přibližně 90 % byli Židé prakticky ze všech evropských států. Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách areálu Auschwitz II plynem Cyklon B, smrt ostatních byla způsobena systematickým hladověním, nucenými pracemi, absencí zdravotní péče, individuálními popravami a pseudolékařskými experimenty.

Dne 27.1.1945 byl tábor osvobozen vojáky Rudé armády (60. armáda 1. Ukrajinského frontu) pod velením maršála Koněva. V kmenovém táboře, Březince a Monowicích se osvobození dočkalo přibližně 7 000 vězňů, dalších asi 500 se nacházelo v okolních pobočných táborech.

Ve všech táborech KL Auschwitz-Birkenau zemřelo nejméně 1,3 miliónu osob, z nichž bylo:

  • 960 000 Židů (865 000 nezaregistrovaných *pozn., 95 000 zaregistrovaných),

  • 70 000–75 000 Poláků (asi 10 000 nezaregistrovaných, 64 000 zaregistrovaných),

  • 21 000 Romů (2 000 nezaregistrovaných, 19 000 zaregistrovaných),

  • 15 000 sovětských válečných zajatců (3 000 nezaregistrovaných, 12 000 zaregistrovaných),

  • 10–15 000 vězňů jiných národností (mj. Bělorusů, Rusů, Ukrajinců, Čechů, Slováků, Jugoslávců, Francouzů, Němců, Rakušanů atd.).

*Pozn. toto číslo je subjektivním odhadem i dle sdělení F. Pipera, které nelze doložit ani dokumenty SS ani dokumenty o příchozích vlacích.

Výše uvedená statistika jsou součty deportovaných lidí různých národností ze všech nacisty okupovaných zemí Evropy. Tyto odhady byly zpochybněny např. historikem J. C. Pressacemavšak je třeba doplnit, že Piperovy statistiky odrážejí současnou oficiální historiografii.

       

2.světová válka si vyžádala cca 72 milionů lidských životů, z čehož bylo cca 47 milionů civilistů. Největší oběť přinesl Sovětský svaz s více než 23 miliony všech lidských obětí, tj. téměř 32% všech obětí této kruté války na planetě Zemi!!!

(zdroj Wikipedia)

 K té trojici výtečníků se přidal i nezkušený "diplomat" ministr zahraničních věcí Petříček za ČSSD, jenž neomaleně se zastává před nótami Ruské federace  těchto 3 individuí a při tom nediplomaticky se uchyluje k FAKE NEWS o tom, že údajný člen ruského velvyslanectví má fyzicky či pomocí nějakého preparátu likvidovat naše 3 "úbohé " obecní politiky. Ta neskutečná arogance, s jakou tzv. diplomat Petříček vystupuje proti nástupnické zemi SSSR, nynějšímu Rusku, osvoboditeli poloviny Evropy od nacistického jha, uráží nejen Ruskou federaci, její občany, kteří se podíleli na porážce 3.Německé říše (Grosser Deutscland), osvobození Čechů od Protektoratu Böhmen und Mähren, ale i osvobození více než 7500 vězňů z konkrétního koncentračního tábora, z nichž cca 90% byli Židé a mnozí jsou státními občany státu Izrael. Mezinárodní ostudu, kterou spustil nevzdělaný starosta Prahy 6 Kolář za TOP 09 odstraněním sochy vojevůdce SSSR maršála Koněva, jenž osvobodil již zmíněný koncentrační tábor, z pomníku sovětským osvoboditelům na počest, přiživovali další zmínění komunální politici svými protiruskými výpady  a korunoval je neumětel Petříček coby ministr zahraničních věcí ČR, aniž by si uvědomil mezinárodních dopadů na přátelské vztahy ČR s Izraelem a Ruskou federací. 

Byl jsem dotázán jedním mým přítelem z dob studií, občanem židovského státu Izrael, co se to v té naší České republice děle za politickou frašku. Snažil jsem se mu vysvětlit, že jde o český Švejkovský folklor našich komunálních politiků, jenž má získat těm 3 výtečníkům politické body. "To bych snad ještě pochopil, ale co ten váš ministr zahraničních věcí? Ten to přeci měl utnout a vstoupit do toho! Cožpak zahraniční politiku u vás může dělat každý komunální politik? Na co vlastně máte ministerstvo zahraničních věcí? Pro parádu? To ho pak rovnou zrušte! Uvědomuje si ten váš Petříček, že na válečnou historii a konkrétně Holocaust je naše izraelská veřejnost velice citlivá??? Uvědomují si vaši vrcholní politici, že měli ty 3 komunální výtečníky zastavit a provést nápravu? Uvědomují si, že z 9 milionů izraelských občanů je čtvrtina Židů z bývalých východoevropských zemí, a to včetně Ruska? Jsou to převážně potomci, přeživších Holocaust a mají ve veliké úctě maršála Koněva, jenž s Rudou armádou osvobodil nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz.

Jsou snad tito čeští politici popírači Holocaustu???"

Bylo mi stydno za všechny 4 výtečníky, kteří si říkají politici a dělají České republice obrovskou ostudu a navíc v památné dny 75. výročí osvobození národů Evropy od německého nacismu, a omlouval jsem se  za toto faux pas se slovy, že drtivá většina Čechů nesouhlasí s tímto nezodpovědným jednáním zmíněných odpovědných českých, převážně pražských  politiků.

 

Jiří Bezák