Jiří Bezák: " Vše zlé se v dobré obrátí!"

19.03.2020 07:59

   Vážení přátelé, občané České a Slovenské republiky, vlastenky a vlastenci,

 

v loňském roce v listopadu v centrální Číně se událo něco tajemného, dosud utajovaného. Jisté je, že v období tzv. mezinárodních armádních her se ve městě Wu-chan dostal mezi lidi koronavir COVID-19. Bohužel neexistuje jediný přímý důkaz o tom, kdo za touto "prasárnou" stojí. Jsou pouze dohady a možná indicie a spiklenecké teorie. Došlo k nedbalosti nebo k úmyslu? Má koronavirus svůj původ ve výkalech netopýrů a nedostatečné hygieně prostých Číňanů na obrovském zdejším tržišti nebo šlo o sabotáž či biologický útok laboratorně vyvinutého koronaviru? Jedno je jisté, a to sice to, že díky této "prasárně" za níž stojí někdo, kdo dosud nebyl oficiálně odhalen, už zahynulo cca 10 tisíc lidí a více než 200 tisíc se po celém světě nakazilo nebezpečným koronavirem COVID-19, jenž svou oběť v podstatě udusí a u přeživších je předpoklad, že se mohou státi neplodnými. Životnost a odolnost tohoto koronaviru je delší než je běžné u ostatních například chřipkových virů. A navíc oproti MERS a SARS je lidských obětí daleko více a jeho k "zaražení" je třeba daleko více času a má celosvětový dosah. To jsou bohužel negativa. Pozitivem budiž to, že v tomto kapitalismem zkaženém světě se probudila lidská solidarita a láska k bližnímu svému. A na tomto základě lze stavět a budovat do budoucna 

  "opravdu lidskou společnost".

     Mnozí z nás si v situaci, kdy nákaza koronavirem Covid-19 se přelila do Evropy a byla prohlášena WHO za pandémii a mnohé země, včetně ČR, přistoupily k až drakonickým opatřením, kladou otázku: 

" Do kdy bude tato nestandardní situace, blízká (biologické) válce, trvat?"

      Odpověď není vůbec jednoduchá

Vycházejme nejprve ze známých zkušeností a skutečností. Čínská lidová republika, ačkoliv se to některým Pražanům nebude líbit, má největší zkušenosti a potenciál efektivně tuto pandémii porazit. Během trvání této epidemie v centrální Číně (od listopadu 2019 do března 2020) se díky velice tvrdým vládním omezením pohybu osob a jejich vzájemného kontaktu podařilo zastavit nárůst nakažených, a tím i mrtvých občanů.

 V březnu 2020 se centrum pandémie přesunulo do severní Itálie, ale zdejší vláda na vznikající situaci zareagovala poměrně pomalu a když přijala drakonická opatření, byla Itálie nejzasaženější zemí v Evropě.

Dne 18.3.2020 ve světě bylo už 202284 koronavirem nakažených osob a z toho 82813 osob vyléčených, a to převážně v Asii. Současně počet zemřelých činil 8012, z čehož více než polovina tvoří evropané. V Číně si pandemie k témuž datu vyžádala 3237 obětí. Evropa má již více nakažených než Čína, a to díky tomu, že italská vláda zareagovala opožděně a EK Evropské unie v podstatě nic nečinila, pokud neškodila tím, že někdo si z vedení EU dokonce dovolil plísnit ČR  za to, že uzavřela hranice s Německem a Rakouskem, čímž porušila Schengenskou dohodu o volném pohybu osob. Tragicky se zachovala za EU  Ursula von der Layenová,  Angela Merkelová a za Británii  Boris Johnson

Česká republika má obrovské štěstí v tom, že v čele země stojí Andrej Babiš a ne Merkelová nebo Johnson či italský premiér. Jediné,co se dá vládě premiéra Babiše vytktnout, je to, že ve skladu státních rezerv neměla včas uskladněno dostatek hygienických roušek a respirátorů či dezinfekce  pro případ rožšíření epidemie z Číny do Evropy. Avšak včasná reakce české vlády (uzavření státních hranic a posléze karanténa ČR), umocněná nařízeními a opatřeními z pera odborníka a epidemiologa Prymuli,  měla, dle mého soudu, ten správný tah na branku, řečeno fotbalovou terminologii.

 

A nyní k tomu, co bude následovat

Jsou dvě varianty budoucnosti, a to v závislosti na tom, jak se bude chovat celá EU či jednotliví členové EU. Nejsme bohužel ostrovem v moři, ale ze všech stran obklopeni dalšími členy EU. Velmi záleží na tom, zda drtivá většina evropské populace bude přísně dodržovat základní hygienicko-epidemiologická pravidla. Jsou to :

1.důsledná hygiena rukou a obličeje,

2. ochrana tváře rouškou či respirátorem a brýlemi, 

3. maximální omezení kontaktu s dalšími lidmi, a to nejméně na dobu 14 dní - maximálně na dobu než se podaří zastavit růst počtu nakažených a zemřelých (ideálně až budou vyléčeni nakažení - 3 měsíce).

 

Jednou variantou dalšího vývoje situace může být to, že evropské zastavení pandemie se kvůli nezodpovědnému přístupu politiků a občanů EU protáhne oproti čínskému scénáři o 3-4 měsíce, tzn. do konce roku 2020!

Optimističtější druhá varianta počítá se zodpovědným přístupem politiků a občanů EU. V podstatě to znamená, že v karanténě bude celá EU. Pak lze předpokládat, že pandemie koronavirem COVID-19 bude poražena nejdéle v červenci 2020. 

Proč tak dlouho?

Pokud vezmeme v potaz, že čínská epidemie má počátek v listopadu 2019 a v březnu 2020 se podařilo po drakonických opatřeních, nezvyklých pro evropany, zastavit růst nyní už pandemie, pak evropská cesta k úspěchu nebude o nic kratší. 4 měsíce jsou optimální, pokud lidská společnost je ochotná přinést základní oběť, a to omezit téměř na 100% osobní fyzický kontakt  s ostatními osobami. 

Česká a Slovenská republika mají v Evropě velkou výhodu nízké finanční zadluženosti státního i veřejného rozpočtu. My si v podstatě neplánovanou dovolenou v délce 3-4 měsíců můžeme dovolit.

 Náklady na obnovení normálního života společnosti např. v ČR budou ve výši 600 až 1000 miliard Kč, přičemž bych se přimlouval, aby vládní činitelé, poslanci a senátoři s prezidentem ČR přijali neprodleně tato opatření na rozběh ekonomiky:

1. Parlament ČR, v součinnosti s vládou ČR a Prezidentem ČR, ve zkráceném řízení příjme Zákon o upraveném státním rozpočtu pro krizový rok 2020 se schodkem ve výši 750 miliard Kč.

2. Vláda ČR zakáže vládním nařízením  firmám propouštění českých zaměstnanců, a to v souvislosti s tím, že stát zafinancuje rozběh takové firmy pomocí mínusové daně a úlevám na sociálních platbách.

3. Na základě podkladů Finanční správy ČR stanoví jednotlivým českým firmám a podnikatelům částku tzv. mínusové daně, tzn. částku, kterou měsíčně obdrží konkrétní firmy nenávratně od státu za březen, duben, květen, červen a červenec k 31. dni v daném měsíci roku 2020.

4. ČSSZ  vrátí českým firmám a podnikatelům odvedené platby za měsíce leden a únor 2020 a nebude vybírat platby za březen, duben a červen 2020.

5. Vláda ČR vyhlásí exekuční amnestii a zakáže lichvu( úrok vyšší než 5%)! Všem občanům a podnikatelům ČR umožní restart a bude garantovat  minimální mzdu vyplácenou za odvedenou práci v dosavadní výši, a to v době vynucené karantény ve výši 90% a v době obnovení pracovní aktivity ve výši 100%!

6. Vláda ČR doplatí do důchodového systému ČSSZ na vyplácení všech důchodů v neztenčené míře chybějící prostředky, způsobené výpadkem plateb zaměstnavatelů za výše uvedené obddobí.

7. Platby za zdravotní pojištění  jsou firmy a podnikatelé povinni zaplatit dle běžného režimu.

8. Vláda ČR poskytne finanční garance jen takovým firmám, které svou dosavadní historií prokázaly, že nejsou rizikové a dodržují stoprocentně český právní řád! Pokud žádající firma ztratí morální kredit, nemá právní nárok na poskytnutí této garance.

9. Vláda ČR na mezinárodní úrovni, ve spolupráci s V4, zejména v EU vyvine dostatečné úsilí k tomu, aby byly neprodleně uzavřeny neprodyšně hranice EU a vnitřní hranice a vyhlášena karanténa i ve zbývajících členských zemích! NATO musí zabezpečit hranice EU před příchodem další vlny nelegálních migrantů!

10. Parlament ČR, v součinnosti s vládou ČR a Prezidentem ČR, příjme ve zkráceném řízení Zákon na ochranu České republiky, s tím, že budou zde nově upravena práva a povinnosti občanů ČR na vnitřní i vnější bezpečnost v souvislosti se šířením nákazy a nelegální migrace do členských států EU.

Toto desatero považují za velice potřebné k obnovení ekonomiky a výroby a k celospolečenskému vzestupu.

Výkřiky typu:" Navrhnu, aby poslanci rok nedostávali poslanecký plat!" nebo "Odpustíme firmám platit daně!" je v současné krizi populistické gesto, nenapomáhající ekonomice a občanům!

Nebojme se, nepanikařme a kreativně reagujme na koronarokrizi a jen tak se nám podaří naši vlast posunout směrem vzhůru! 

Chovejme se odvážně, zodpovědně, solidárně a lidsky! Nebojme se rozpočtového schodku 750 miliard Kč. 

Přiložíme-li všichni ruce k dílu, dílo se podaří a Česká republika bude do roka a dne na tom skvěle!

Odvážným štěstí přeje!

Pamatujme si, že krize vždy národ stmelila, a to je dobře.  Krize prokázala, že existence národních států má svoje opodstatnění. 

Nově Evropská unie musí být stavěna na součinnosti suverénních národních států a ne na centrále v Bruselu!

Učme mladou generaci lásce k vlasti a dopřejme ji, aby něco skutečně pozitivního a kreativního pro vlast, pro své rodiče a prarodiče vykonala.

 
VLAST NEZRADÍME!

Mnoho zdraví a zdaru všem lidem dobré vůle!

Občan ČR Jiří Bezák

V Mariánských Lázních dne 19.3.2020