Jiří Bezák: Od 1.5.2020 zrušte všechna opatření, kromě povinného nošení roušek!

22.04.2020 12:19

Vážení čeští politici,  vládní činitelé, poslanci a senátoři

 

žádám Vás, aby Jste k 1.5.2020 zrušili veškerá epidemiologická a hygienická omezení v ČR pro dospělé i děti, výjma:

1. povinného nošení roušek na veřejnosti,

2.povinného nošení jednorázových ochranných rukavic v obchodech, v restauracích a jídelnách či jiných provozovnách veřejného stravování, ve zdravotnictví a v domovech seniorů,

3. základního  povinného hygienicko-epidemiologického oblečení při práci s potravinami, s nemocnými , se seniory a v restauracích a jídelnách společného stravování,

4. organizování velkých společenských či hromadných akcí venku nad 50 lidí a v uzavřených prostorách nad 25 lidí.

5. pravidelného setkávání rodin a dlouhodobých přátel či zaměstnanců, poslanců a jiných činovníků nad 200 osob (ověřovat termokamerou zvýšenou teplotu)!

6. kontrolovaného pohybu osob na hranicích, a to pouze termokamerami nebo teploměrem, případně rychlotesty ( v případě vyšší teploty .než  37 stupňů dát dotyčné osoby do karanteny).

 

Sami jistě uznáte, že kázat vodu a pít víno je amorální!

 

Jak by asi zasedala dvousetčlenná sněmovna v uzavřeném prostoru, aniž by porušila vládní nařízení???

 

To nedává smysl! Česká republika není centrem pandemie jako sever Itálie či New York! Není žádný racionální ani hygienicko-epidemiologický důvod po 1.5.2020 držet  Českou republiku a její občany v nouzovém režimu, či v karanténě nebo v "domácím vězení"!  Obezžetnost je sice na místě, ale k tomu je třeba dodržovat pouze 5 výše uvedených opatření, nic víc, nic míň. 

 

S okamžitou platností je nutné od 1.5.2020 otevřít všechny obchody, malé, velké, níákupní centra, restaurace, hotely, živnosti, firmy, sportoviště a další instituce jako před 12.březnem 2020.

 

Nepodléhejme hysterii a panice! 

 

VĚTŠINA ZEMŘELÝCH ÚDAJNĚ NA COVID-19 (tuším 201 osob k 21.4.2020) byla postižena i jinými nemocemi, které měly zásadní dopad na selhání imunity. V našich podmínkách nejde o pandemii, protože jinak minimálně 30000 mrtvých ročně na rakovinu by muselo být hyperpandemií!!!

 

ČESKOU  EKONOMIKU JE NUTNÉ OD 1.5.2020 KOMPLETNĚ RESTARTOVAT a ne pozvolna, jinak hrozí, že umřeme ne na pandemii COVID-19, ale HLADY!!!

 

V žádném případě nelze, neuváženě a nad rámec výše mnou uvedených nezbytných opatření, omezovat demokratické svobody a pohyb lidí. Karanténou jsme úspěšně prošli a nyní je třeba se vrátit k poctivé práci, jinak nám všem zbydou oči jen pro pláč! Ekonomika se musí rozjet neprodleně, je třeba nastartovat okamžitě  úsilí o ekonomickou, energetickou, potravinovou a finanční bezpečnost státu a lidu této země. Za to Jste placení a za to Jste odpovědní svým občanům  - voličům! Každé Vaše otálení bude mít nedozírné dopady nejen do zadlužení země, rozpočtu státu, ale i na psychiku lidu

 

Věřím, že Jste odpovědnými hospodáři  této země a nedopustíte celonárodní katastrofu nezodpovědným přístupem k současné situaci ve státě.

 

Se srdečným pozdravem 

 

Jiří Bezák

 

občan a politický analytik