Guardian: Američané nad ostatními: Jsme nejlepší zemí na světě“!

13.05.2019 12:04
Guardian: Američané nad ostatními: Jsme nejlepší zemí na světě“!

Průzkum sociologického projektu YouGov-Cambridge Globalism Project ukázal, jak mnozí občané USA nadále oceňují svůj národ

 

Ilustrační foto

 

13. května 2019 - 10:15

 

37% dotazovaných Američanů uvedlo, že žijí v „nejlepší zemi na světě“, předstihují na tomto ukazateli respondenty z jiných zemí, napsal The Guardian.


Více než 40% Američanů tvrdí, že mají vůči svému prezidentovi „vážnou nechuť“, 70% označuje  zvolené představitele za „manipulátory“ a 64% věří, že země je „rozdělena na obyčejné lidi a zkorumpovanou elitu, která je využívá“. Ať už jsou jejich názory jakékoli, mnozí ve Spojených státech nadále věří v „národní mýtus“, uvedl britský list The Guardian.
 
Pokud jde o národní hrdost, Američané převyšují občany jiných států. K tomuto závěru dospěli autoři projektu YouGov-Cambridge Globalism, který pokryl 23 zemí světa.
 
To vše naznačuje, že zatímco poslední dva roky se Donald Trump snaží obnovit „dřívější velikost“  Spojených států, americká výjimečnost tak „žije a dobře“. Zvláště ve srovnání s ostatními národy, poznamenal The Guardian.
 
Pouze 6% Francouzů souhlasilo, že jejich země je „nejlepší na světě“. Ve Spojeném království byla tato hodnota 10%. Německo mělo nejnižší míru - pouze 5% občanů.
 
29% Australanů a 28% Kanaďanů bylo optimističtější při posuzování svých států. Čínu označila 29% svých obyvatel za „nejlepší na světě“. Saúdská Arábie byla na tom ještě lépe a obdržela 33% souhlas svých občanů.
 
Američané však překonali všechny ostatní: 37% respondentů označilo svou zemi za „nejlepší na světě“. Podle dalších 28% Spojené státy převyšují většinu ostatních zemí. A pouze 7% - nejnižší ukazatel v průzkumu - věří, že jejich země je horší, než většina ostatních.
 
Současně mají občané USA další výrazný rys – rekordně nízký počet zahraničních cest. 65% respondentů, především Američanů, přiznalo, že v posledním roce nikdy neodjeli do zahraničí, aby si mohli odpočinout.
 
Mezi Američany, kteří uznali svou zemi za „nejlepší na světě“, 71% uvedlo, že neopustilo Spojené státy během loňské dovolené. Dalších 15% uvedlo, že celkově jen jednou nebo dvakrát jeli do zahraničí.
 
Historik Peter S. Onuf věří, že projevy americké výjímečnosti nemusí nutně souviset s arogancí, jak se to může zdát outsiderovi. Podle jeho názoru je to spíše odrazem sporu v relativně mladém historickém měřítku, republiky, čímž se míní Amerika.

 

„Přílišná arogance" vede USA k zániku, napsal americký časopis 

 

„Nemyslím si, že lidé v jiných státech ztrácejí čas takovými spory. Američané však od samého počátku museli svou existenci odůvodnit a vysvětlit. A jejich touha po uznání, založená na údajných činech zakladatelů během revoluce, se stala dědictvím, které se ukázalo být nadějí i břemenem,“ tvrdí vědec.
 
Podle Onupha má americká výjímečnost dvě jednoduché strany. Jedna má hyperbolickou formu, „kterou lze nalézt na shromáždění příznivců Trumpa". Ale je zde také „progresivní exkluzivita“, která byla vždy spojena s potenciálem a nadějí, které USA ztělesnily pro zbytek světa.
 
Průzkum YouGov-Cambridge Globalism Project ukazuje, že víra v americký potenciál není omezena jen na Spojené státy. V seznamu nejvíce ctěných zemí mezi respondenty se Amerika umístila na druhém místě, prohrála s Japonskem, ale předstihla Kanadu.
 
Projekt však ukazuje, že obdiv k Spojeným státům není zdaleka univerzální. Tři hlavní slova a fráze spojené s Amerikou jsou „ekonomicky úspěšné“„šikana“ a „nezodpovědné“.
 
Američané se vidí jinak, preferují definovat svou zemi z hlediska „ekonomicky úspěšné“„zkorumpované“ „inovativní“. Ale na čtvrtém místě je výraz, který může dát horlivým příznivcům americké jedinečnosti potravu k zamyšlení - „prožívání úpadku“.

 

 

Onuf uvádí, že pocit, že země je v úpadku, spolu s pocitem nevyužitého potenciálu, trápí mnoho amerických příznivců levice. Řekl, že mezi příznivci progresivních názorů existuje strach, že svět „srazí Ameriku za špatné chování“, což je paradoxně způsobeno„nekompetentností“ vedení země.

Na jedné straně je jistě hodno obdivu, jakým Američané projevují své vlastenectví. Na straně druhé „přeceňování“ své země a svého národa vede k aroganci k druhým. Skutečnost, kterou průzkum naznačil, to jest, že samotní Američané moc neznají jiné země (jde také o podobu školství), vede ke ztrátě empatie vůči jiným národům a snadno – za pomoci neustálé demagogie politiků a médií – k manipulaci obyvatel, tak snadno přijímající agresivní výpady USA. Součástí této neznalosti je pak upřimné nepochopení mnoha Američanů, proč je v jiných zemích nemají rádi, ačkoliv – jak s oblibou tvrdí politici a média – vyvážejí „demokracii“ a „svobodu“.

(kou, prvnizpravy.cz, theguardian.com, foto: a

Odkaz a zdroj: www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/guardian-americane-nad-ostatnimi-jsme-nejlepsi-zemi-na-svete/

Náš komentář:

Američané nejspíše neznají staré české přísloví : "Pýcha předchází pád!".