Cities on Edge as Fires Burn Near White House - Města v ohni, hoří i poblíž Bílého domu

01.06.2020 12:24

Nationwide demonstrations resume, officials in several states reinforce their National Guard presence and anger mounts at increasingly aggressive tactics by the police.

Celonárodní demonstrace pokračují, úředníci v několika státech posilují svou přítomnost Národní gardy a hněv stoupá při stále agresivnější taktice ze strany policie.