ČESKO a SLOVENSKO jsou na špici úspěšného boje s KORONAVIREM

22.03.2020 08:54

                                                      Dobrý den přátelé, občané a vlastenci,

 
         jako analytik mohu říci, že ČESKO a SLOVENSKO jsou země, kde vlády pochopily, že občané jsou to nejdražší, co tyto státy mají, a to na rozdíl od Itálie, Německa, Španělska,  Francie či Británie nebo USA. V současném boji s KORONAVIREM v EU jsou úspěšnými zeměmi ty, které mají při zvyšujícím se počtu nakažených  čisté konto v počtu smrtnosti či-li počtu zemřelých. 
 
        ČR  je v pořadí 23. státem světa s nejvyšším počtem evidovaných nakažených (k 22.3.2020 k hodině  7:00 GMT nebo 8:00 SEČ), a to 995. Slovensko má na 60. místě pouze 178 evidovaných nakažených. Dosud vyléčených má ČR 6 a Slovensko 7 osob. V kritickém stavu má ČR  7 a Slovensko 2 pacienty. ČR má horší stav oproti Slovensku kvůli větší blízkosti k evropskému epicentru pandémie (Itálie,Španělsko,Francie, Švýcarsko, Německo).
 
        Evropa je nejzasaženějším kontinentem touto pandemií a na celosvětovém zasažení se podílí 48,16% (více než 150 tisíc osob). Co se tyká úmrtnosti (smrtnosti), na našem kontinentu zemřelo již více než 7,5 tisíce lidí ( 56,67% z celosvětě zemřelých). V Evropě mají nejvíce nakažených osob Itálie 53578, Španělsko 25496, Německo 22364, Francie 14459, Švýcarsko 6863 a Británie 5018. Co je však horší, je to, že všech 22 zemí světa před námi mají minimálně 8 mrtvých (např. Rakousko). Ve světě ze 188 zasažených zemí světa touto pandemií ji podlehli občané už v 86 státech. ČESKO a SLOVENSKO se tak mohou pyšnit díky Bohu čistým kontem. 
 
       Nejvíce lidí podlehlo KORONAVIRU ve světě v Itálii 4825, v Číně 3261, v Íránu 1556, ve Španělsku 1381, ve Francii 562, v USA 348, v Británii 233, v Nizozemí 136, v  Jižní Korei 104, v Německu 84, ve Švýcarsku 80 a v Belgii 67. Celkem na světě na tento druh viru prokazatelně zemřelo 13069 osob, tj. 12% z lidí, u nichž byla dokončena léčba. 

 

                                                                 Konečný stav je k 22.3.20202 k 7:00 GMT :

Z celosvětově KORONAVIREM postižených osob 308564 bylo zatím vyléčeno  95829 (31,06%), 13069 zemřelo (4,24%), 9943 je v kritickém stavu ( 3,22%) a u 189723 léčených se jedná zatím o lehký či středně těžký průběh onemocnění (61,49%), což znamená, že úspěšné vyléčení by z 308564 mohlo minimálně absolvovat s dosud vyléčenými celkem 285552 osob (92,54%).
 

                                                                                  Jaké je tedy resumé? 

         Na světě žije nyní cca 7 mililard 773 milionů lidí a nový KORONAVIRUS je potencionálně rizikový pro cca 580 milionů obyvatel planety.
Z toho vyplývá, že nelze pandemii podceňovat. Tvrdá opatření české a slovenské vlády jsou opdstatněná. Od občanů se očekává racionální přístup , spočívající v přísném doodržování hygieny především rukou, v nošení hygienických roušek na ústech a nosu a v drastickém omezení osobního fyzického kontaktu s dalšími osobami tím, že budeme chodit pouze do práce a na nutný nákup a jinak budeme trávit většinu denního času doma. Při tom všem je nutné udržovat minimálně dvoumetrový odstup od dalších osob.  Na tom jak budeme k této vážné situaci přistupovat závisí naše budoucnost a budoucnost naší krásné vlasti. Největší poděkování patří našim lékařům a sestřičkám, hygienikům, záchranářům, policistům, hasičům, celníkům, vojákům, lékárníkům, prodavačkám a členům vlády a krizového štábu, kteří nesou největší odpovědnost za zdar boje s KORONAVIREM. Rovněž poděkování patří Čínské lidové republice za to, že jako jediná země světa je v současné době celosvětové pandemie schopna nám dodat potřebné zdravotnické potřeby: roušky,  respirátory, rychlotesty a plicní ventilace. Evropská unie naprosto selhala.
 

     Závěrem mi dovolte občané bývalé federace ČESKOSLOVENSKA popřát vám HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!

 
Autor. Jiří Bezák