Nouzový stav se prodlouží do 12. prosince! - 70. schůze, 9. hlasování, 19. listopadu 2020, 17:40 Návrh na vyslovení souhlasu PS s prodloužením doby nouzového stavu

20.11.2020 12:16

Návrh byl přijat 56 hlasy proti 42 ze 103 přítomných. 5 poslanců nehlasovalo! 

Odkaz: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=74382&l=cz